Site pictogram TIJD VOOR MAKEN/ TIME TO CREATE

Auteurs/ authors

Boek Tijd voor maken: de basisemoties van Paul Ekman door auteurs Erik Schrooten en Bert Appermont

Erik Schrooten is bezieler van het project Kunstig Competent en zo de afgelopen 10 jaren de motor van vele vernieuwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen. Ervaren begeleider en coach van academies en scholen. Leraar gitaar en begeleidingspraktijk aan de Kunstacademie Noord-Limburg. Onderzoeker aan de lerarenopleiding UCLL in Diepenbeek.

Erik Schrooten is the driving force behind the Kunstig Competent project. With this project, he has realised many innovations in Belgian art education. He has a wide experience in coaching art and music schools. He is researcher at UCLL and guitar teacher at the Belgian art school Kunstacademie Noord-Limburg. 

Follow Erik on artistiekecompetenties.blog erik.schrooten@ucll.be

Bert Appermont is een Belgische componist van een uitgebreid oeuvre: diverse musicals, een oratorium, opera en meer dan honderd werken voor harmonieorkest, koor en symfonieorkest. Zijn liederen worden door kinderen in heel Vlaanderen gezongen. Hij reist de wereld rond als dirigent, jurylid en workshopbegeleider. Docent vakdidactiek instrument en creatie aan LUCA Lemmensinstituut te Leuven. 

Bert Appermont is a Belgian composer and teacher of didactics in instrument and creation at LUCA School of Arts. He has composed a wide repertoire: musicals, an oratorium, an opera, two symphonies and more then 100 compositions for wind band. His songs are sung by children in the whole of Europe. He travels around the world to conduct, to give workshops and to be part of jury’s.

Follow Bert on bertappermont.be bert.appermont@luca-arts.be


Voor boek 2 werkten we samen met Filip Verneert. Hij is onderzoeker aan LUCA School of Arts en KU Leuven, jazzmuzikant en directeur van vzw Muziekmozaïek.

For Time to create 2 we have cooperated with Filip Verneert. He is a researcher at LUCA School of Arts and KU Leuven, a jazz musician and director of vzw Muziekmozaïek.


Wil je op je academie aan de slag gaan met creatie? Dan bieden we hierover vorming aan. We onderzoeken samen wat de ingrediënten zijn van de didactiek van maken en je leert vele creatie-opdrachten kennen. We maken dan ook tijd om zelf krachtige maakopdrachten te maken.

If you plan to engage in creating with your music school, you can contact us for a workshop.

erik.schrooten@ucll.bebert.appermont@luca-arts.be

Mobiele versie afsluiten